Magyar Közlöny 2020. évi 19. számában (2020. február 6) megjelent az emberi erőforrások minisztere 4/2020. (II. 6.) EMMI rendelete egyes szociális és fogyatékosságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

5. A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet módosítása 22. § A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet 9. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Fot. 7/A. § (1) bekezdésében meghatározott, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása

érdekében a gazda és a kiképző (a továbbiakban együtt: segítő kutyát alkalmazó személy) jogosult a – (2) bekezdés

szerinti kivétellel – segítő kutyával tartózkodni és a segítő kutyát használni a lakosság elől elzárt területek kivételével

a Fot. 4. § f) pontja szerinti közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató területén és egyéb, mindenki számára

nyitva álló létesítményben (területen), így különösen]

„h) egészségügyi, közművelődési, oktatási, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben,”

 

Schiff Mónika
MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Központ vezető