A vakvezetőkutyával közlekedő látássérült személyekre vonatkozó jogszabályok

A magyar jogalkotók a vakvezetőkutyát mint a látássérült emberek egyenlő esélyű hozzáférését biztosító lehetőséget, jogszabályok alkotásával ismerik el.

A vakvezetőkutya a segítő kutyák közé tartozik, ezért ebben a minőségében sok olyan helyre bevihető, ahova más kutya nem.

Vakvezetőkutyaként kell tekinteni arra a speciálisan kiképzett kutyára, amelyik

  1. Rendelkezik vakvezetőkutya-tanúsítvánnyal, és
  2. a tanúsítvány adatai fellelhetők a MATESZE honlapján, és
  3. vezetőhámján szerepel a kiképző szervezet neve, és
  4. a chipszám alapján azonosítható, hogy nyilvántartott, kiképzett vakvezetőkutya

A vakvezetőkutyák használatával kapcsolatos jogok érvényesítésének alapfeltétele, hogy a gazda az adott, a vakvezetőkutyákra vonatkozó  kedvezmény igénybevételekor fel tudja mutatni a tanúsítványt és a kutya oltási könyvét.

Az ide vágó jogszabályok alanya minden esetben a látássérült személy, a kedvezmények sosem a kutyára vonatkoznak, hanem a kutya által nyújtott segítséget igénybevevő gazdára.

A magyar szabályok vonatkozhatnak külföldön kiképzett vakvezetőkutyákra is, akkor, ha az adott kutya rendelkezik az Assistance Dogs Europe (ADEU) vagy az Assistance Dogs International (ADI) egyik tagszervezete által kiállított tanúsítvánnyal.

Felmerülő kérdések és hasznos tippek

Vakvezetőkutyával belépni, tartózkodni, vagy közlekedni a lakosság számára nyitott közterületeken vagy magánterületeken (pl.: üzletközpontok, boltok, éttermek, bölcsődék, óvodák és iskolák, játszóterek, színházak, mozik és hangversenyek, orvosi rendelők, posták és bankok, hivatalok és szolgáltató cégek ügyfélterei, tömegközlekedési eszközök, üdülők (beleértve az MVGYOSZ balatonboglári üdülőjét is), szállodák és kempingek, uszodák és strandok) lehet.

Fontos! A látássérült ember vakvezetőkutyával kizárólag akkor használhatja az egyébként kutyával nem használható közterületeket és közintézményeket, ha a kutya segítőként van jelen (a vezetőhám rajta van).

A szálláshelyet biztosító létesítmények üzemeltetői a vakvezetőkutyák használatára vonatkozó saját feltételeiket házirendjükben szabályozhatják.

A közszolgáltatást nyújtó intézmények, cégek azon területeire, amely a lakosság elől is el van zárva, valamint kórházak szülészeti és fertőző osztályaira.

A vakvezetőkutya térítésmentesen szállítható Magyarországon a helyi és helyközi tömegközlekedési eszközökön. A helyi járatú autóbuszokon, villamosokon, trolibuszokon, metrókon és egyéb tömegközlekedési eszközökön semmilyen jegyet nem kell váltani a vakvezetőkutya szállításakor, ahogy a távolsági autóbuszokon sem.

A MÁV belföldi járatain segítő kutya jegyet kell vásárolni, amely 0 Ft-ba kerül. A MÁV járatain vakvezetőkutya 1. és 2. kocsiosztályon egyaránt szállítható.

Nemzetközi vasúti forgalomban, ha a menetjegyet a látássérült ember Magyarországon vásárolja és kísérő nem utazik vele, csak vakvezetőkutya, akkor a vakvezetőkutya térítésmentesen szállítható.

Légi utasszállítás igénybevételekor szintén nem kell fizetni a vakvezetőkutya szállításáért, de a repülőjegy vásárlásakor jelezni kell, hogy a látássérült személy vakvezetőkutyával utazik. Fontos tudni, hogy a fogyatékos személyeket elsőként szállítják be a repülőgépbe és utolsóként szállítják ki. A repülőgépen a vakvezetőkutya az utastérben, a gazdája mellett helyezkedhet el.

Fontos! Amennyiben a vakvezetőkutyát az Európai Unió határain kívülre szállítja a gazdája, úgy kötelező a kisállatútlevél beszerzése és az útlevélvizsgálat helyszínen történő bemutatása.

Hatályos: 2024. 01. 01-től.

A Kormány 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelete a közlekedési igazgatással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról:

7. Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása:

23. § Az R4. 20. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: „(2a) A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól
szóló miniszteri rendelet szerinti segítő kutya, valamint a rendvédelmi, a honvédelmi és a hatósági feladatokat ellátó szolgálati kutya, továbbá a
mindezen célból kiképzés alatt álló kutya díjmentesen, az (1) bekezdés és a (2) bekezdés első fordulatában foglalt korlátozások mellőzésével szállítható,
azzal, hogy a kiképzés alatt álló kutya csak kiképzővel utazhat, valamint egy kiképzővel egy kiképzés alatt álló kutya utazhat. A (2) bekezdés első
mondatában foglalt korlátozások mellőzhetőek a segítő kutya segítségnyújtása esetén.”

37. § Az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre,
az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012.
(VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának
és alkalmazhatóságának szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti segítő kutya, valamint a rendvédelmi, a honvédelmi és a hatósági feladatokat
ellátó szolgálati kutya, továbbá a mindezen célból kiképzés alatt álló kutya díjmentesen, az (1) bekezdés és a (2) bekezdés első fordulatában foglalt
korlátozások mellőzésével szállítható, azzal, hogy a kiképzés alatt álló kutya csak kiképzővel utazhat, valamint egy kiképzővel egy kiképzés alatt álló
kutya utazhat. A (2) bekezdés első mondatában foglalt korlátozások mellőzhetőek a segítő kutya segítségnyújtása esetén.”

Tilos a vakvezetőkutyát működő mozgólépcsőn vagy mozgójárdán szállítani! (Kutyacipőben is tilos!)

Kizárólag üzemen kívüli, álló helyzetű mozgólépcsőt vagy mozgójárdát vehet igénybe kutyájával a  látássérült gazda.

A személyi felvonók, vagyis liftek korlátozás nélkül használhatók vakvezetőkutyával.

A vakvezetőkutyákra nem kell szájkosarat adni azokon a helyeken (például a tömegközlekedési eszközökön), ahol más kutyára kötelező.

Amennyiben a látássérült ember vakvezetőkutyáját is taxival kívánja szállíttatni, úgy erről a taxi híváskor a szolgáltatót előzetesen tájékoztatni kell.

Vakvezetőkutyát közterületen sétáltatni csak pórázon szabad. A vakvezetőkutya is csak kijelölt kutyafuttatókon engedhető szabadon.

A vakvezetőkutya gazdája nem büntethető meg, ha közterületen vagy közhasználatú magánterületen a kutyája ürülékét nem tudja felszedni.